June 24, 2013

new name, new url and new layout ~~

Hei ~

Ajattelin, että on aika tehdä hieman muutoksia mun blogiini. Näkyvimmät muutokset ovat uusi nimi, osoite sekä uusi ulkoasu, jota saatan vielä myöhemmin säätää uudelleen. Tuo edellinen nimi "State of Mind" ei jotenkin enää tuntunut kotoisalta. Ja osoite oli vaikea mielestäni kirjoittaa, kun siinä oli niin paljon viivoja.

I thought it's about a time to make some changes to my blog. The biggest changes are new name, new url and new layout. I might fix the layout later again. The previous name "State of Mind" just didn't feel like "me" anymore. And the url was difficult to type since it had so many -'s in it.

Blogin uusi nimi on lyhyesti ja ytimekkäästi .loving ~ Se vaikutti mielestäni sopivalta nimeltä, sillä minun blogini käsittelee minulle rakkaita aiheita, joita ovat muun muassa ihonhoito, kynnet, musiikki, ruoka, aasialaiset dramat ja valokuvaus. .loving on kiva nimi, ja se kiteyttää kaiken, mitä blogini mielestäni käsittelee.

The new name of the blog is .loving ~ It's short and simple. I think it fits my blog well since my blog is about stuff and subjects I love such as skin care, nails, music, food, dramas and photography for example.

Blogin url-osoitteeksi valitsin lovingdot.blogspot.com koska se on mielestäni helppo muistaa ja kirjoittaa.

The reason why I chose lovingdot.blogspot.com as my url is because it's easy to remember and write I think.

What do you think of the changes? 

No comments :

Post a Comment

I'd love if you could leave me a comment on what you thought about this post :) Comments make every blogger happy :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...